AngularJS实现slide指令

前端的HTML代码如下:

<div test-slide="{{imgs}}" data-time="3"></div>

指令testSlide代码:

.directive("testSlide", function ($interval) {
  return {
    restrict: 'A',
    replace: false,
    link: function (scope, ele, attr) {
      scope.imgs = JSON.parse(attr.testSlide);
      var time = parseFloat(attr.time);
      if (scope.imgs.length > 0 && time > 0) {
        if (typeof window.__slide === "object" && window.__slide != null) {
          $interval.cancel(window.__slide);
        }
        window.__slide = $interval(function () {
          var n = $(".slide>.active");
          var c = $(".slide").children();

          var index = -1;
          $.each(c, function (i, n) {
            if (i + 1 === c.length && index === -1) {
              index = 0;
            }
            if ($(n).hasClass('active') === true && index === -1) {
              index = i+1;
            }
          })

          n.removeClass('active slideInRight');
          $(c[index]).addClass('active slideInRight');

          if(typeof c[index] === "undefined"){
            $interval.cancel(window.__slide);
          }
        }, time * 1000)
      }
    },
    template: '<div><style>\n' +
    '    .slide{width: 100%;}\n' +
    '    .slide .slide-img{width: 100%;display: none;}\n' +
    '    .slide .active{display: block;}\n' +
    '  </style><div class="slide">' +
    '  <div class="slide-img {{$first?\'active\':\'\'}}" ng-repeat="v in imgs">' +
    '    <img ng-src="{{v}}"/>' +
    '  </div>' +
    '</div></div>'
  }
})

 

功能实现了,但是可能需要增加一些动画效果,这里就懒得整了。

Leave a Comment

 
Copyright © 2008-2021 lanxinbase.com Rights Reserved. | 粤ICP备14086738号-3 |